سفارش تبلیغ
صبا

چشمـــه ســـار رحمــت
 

بسم الله الرّحمن الرّحیم


داستـان آموزنده ی  

 

مبـارزه با استکبـار جنـگلی (5)

نتیجه تصویری برای مبـارزه با استکبـار جنـگلی

 

قسمت اول ـ جنگل و ساکنانش :

قسمت دوم ـ آغاز مبارزه :

قسمت سوم ـ مبارزه شروع میشود :

قسمت چهارم ـ آغاز قیـــام :

قسمت پنجم ـ بروز اختلاف بین سران علفخواران :

قسمت ششم ـ بازداشت فیل بزرگ و قیام عمومی :

قسمت هفتم ـ پیروزی فیل ها و برگشت زرافه ها :

قسمت هشتم ـ روی کار آمدن زرافه ها و مذاکره با دشمن :

قسمت نهم ـ مقاومت فیل ها و مخالفت با مذاکره :

قسمت دهم ـ طرح مشترک بُـــرد بُــــرد ! ( طَمبُب )  :

قسمت یازدهم ـ خواست و مطالبه ی عمومی :

قسمت دوازدهم ـ دو قطبی سازی جامعه :

نتیجه تصویری برای حیوانات جنگل

 

 

قسمت یازدهم ـ خواست و مطالبه ی عمومی :

روباه دستور داد کلاغ ها وکرکس ها را جمع کردند از هرگروه یکنفر کاردان تر را انتخاب کردند ؛ روباه ماموریت انها را  ابلاغ کرد ! و گفت : با دوستان خود با دقت زیاد موضوع وسوسه و دعوت علفخواران به مذاکره و همزیستی مسالمت امیز درندگان جامعه حیوانی را با مذاکره و معامله دو سر بُـــرد تشویق کنند ، و آن را به یک مطالبه ی عمومی درآورند ! و مرتباً نمایندگان گروه تماس گزارش کار به روپاه بدهند .

پرندگان جاسوس  بسوی منطقه پرواز کردند و هرجا که علفخواران را در حال جستجوی غذا می دیدند کنار آنها فرود می آمدند و جریان گفتگو و معامله را با آب و تاب بیان و با تاکید برمزیت های معامله با جامعه درندگان ، مبنی بر اینکه رفع تحریم ها ، آسایش و رفاه برایتان در بر خواهد داشت حیوانات علفخوار را تطمیع می کردند تا جاییکه در مدت زمانی کوتاه این موضوع به خواست و مطالبه ی عمومی تبدیل شد !!!

 تا جایی که برخی سران علفخواران را بفکر چاره و اقدام انداخت !

آنها گوششان از بحث مذاکره با دشمن پر شده بود ، چرا که هر روز این دعوت به گفتگو را بارها از دسته ها و گروه های مختلف می شنیدند . اینقدر کلاغها و کرکس ها گفتند و گفتند تا اینکه سران علفخواران که برای استراحت کنار هم جمع شده بودند جملگی گفتند : جه می گویند این کلاغ ها وکرکس ها ؟

و بدین ترتیب نمایندگان آنان را بحضور طلبیدند و گفتند حرف حسابتان چیست ؟ آنها گفتند جامعه درندگان شما را برای انجام مذاکره و معامله دعوت کرده اند ، پس با هم شور کنید و نتیجه را اعلام نمایید تا ما پیام شما را به آنها برسانیم !!! سران علفخواران گفتند مشورت می کنیم و نتیجه را اعلام می نماییم .

قسمت دوازدهم ـ  دو قطبی سازی جامعه :

کرکس ها و کلاغ ها برای رساندن خبر بسرعت بسوی سرزمین گوشتخواران پرواز کردند .

سران علفخواران نیز با هم در مورد انجام مذاکره با دشمن و سازش با آنان ساعتها مشورت کردند ! گروهی موافق و گروهی مخالف بودند ، لذا در آن جلسه تصمیمی نگرفتند و موکول به جلسه بعدی کردند.

کلاغ ها وکرکس مرتباً به سران علفخواران نزدیک می شدند و پیگیر نتیجه بودند .  سران نیز بارها جلسه گرفتند و قرار شد کارگروهی برای بررسی تشکیل و آنان پس از بررسی و انجام کار کارشناسی ، دلایل خود را تشریح کنند !

زرافه و دوستانش موافق مذاکره بودند و گفتند برویم ببینیم حرف حساب انان چیست ؟ و بعداً مشورت کرده ، تصمبم خود را بگیریم .

فیل بزرگ و دوستانش که مخالف مذاکره بودند گفت : این درندگان خونخوار به خودشان هم رحم نمی کننند تا چه برسد به ما ؛ آنها اصلاً قابل اعتماد نیستند ! آنها برای تضغیف ما نقشه کشیدند و قصد نفوذ در منطقه ی ما را دارند ! ما باید با اتحاد و هوشیاری کامل مواظب نقشه های آنها باشیم ، ما خودمان همه چیز در قلمرو خود داریم ؟ دشمنان ما هرگز با ما دوست نمی شوند این حقیقت تاریخ جنگل است .

بگو مگو ها بین موافقان و مخالفان مذاکره بالا گرفت ؛ هر دو گروه بر تصمیم خود پافشاری می کردند ، گروه زرافگان موضوع را از بحث خصوصی به جامعه کشاندند و با تبلیغات زیاد آن را به مطالبه عمومی تبدیل کردند !

دو قطبی بین علفخوران شکل گرفت و این اختلاف تفکر به سطح جامعه علفخواران کشیده شد ، و جامعه علفخواران که از سطح اطلاعات پایینی برخوردار بودند فریب تبلیغات دروغین گروه زرافگان را خورده و اکثرا خواستار رفاه و رفع تحریم های ظالمانه گردیدند ! و بدین سان اولین پیروزی دشمن یعنی جدایی ‌گروه فیلان و زرافگان و دوقطبی سازی جامعه علفخواران بوجود آمد !!!

نتیجه تصویری برای حیوانات جنگل

 

این داستان ادامه دارد ....

 

 


[ یکشنبه 96/7/2 ] [ 4:44 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

بسم الله الرّحمن الرّحیم


داستـان آموزنده ی  

 

مبـارزه با استکبـار جنـگلی (4)

نتیجه تصویری برای مبـارزه با استکبـار جنـگلی

 

قسمت اول ـ جنگل و ساکنانش :

قسمت دوم ـ آغاز مبارزه :

قسمت سوم ـ مبارزه شروع میشود :

قسمت چهارم ـ آغاز قیـــام :

قسمت پنجم ـ بروز اختلاف بین سران علفخواران :

قسمت ششم ـ بازداشت فیل بزرگ و قیام عمومی :

قسمت هفتم ـ پیروزی فیل ها و برگشت زرافه ها :

قسمت هشتم ـ روی کار آمدن زرافه ها و مذاکره با دشمن :

قسمت نهم ـ مقاومت فیل ها و مخالفت با مذاکره :

قسمت دهم ـ طرح مشترک بُـــرد بُــــرد ! ( طَمبُب )  :

قسمت یازدهم ـ خواست و مطالبه ی عمومی :

قسمت دوازدهم ـ دو قطبی سازی جامعه :

تصویر مرتبط

 

قسمت نهم ـ مقاومت فیل ها و مخالفت با مذاکره :

روزها و سال های چندی بدین منوال گذشت و هیج یک از طرفین از خواسته های خود کوتاه نیامندند .

فیلها ها تا پای جان می ایستادند و تسلیم نمی شدند و با ارائه دلیل و منطق دلواپسی خود را از نتیجه مذاکرات اعلام می کردند .

 تا اینکه جبهه قلدران گوشتخوار بار دیگر با هم نشستند تا راهی برای به زانو در آوردن فیلها بیابند ...

عاقبت  به این نتیجه رسییدند که حلقه محاصره را بر علفخواران تنگتر کنند تا فشار مضاعف انان را تسلیم نماید . و با این‌نقشه‌‌ جدید وارد عمل شدند... 

فیلها هم با اطااع از توطئه جدید گوشتخواران قلدر با هم نشستند و شور کردند تا چه کنند . نهایتا به این نتیجه رسیدند که باید ابستاد و کوتاه نیامد .

 استدلالشان هم این بود که : چون آنها در قلمرو خود هم امکانات و تجهیزات دفاعی داشتند و هم منابع غنی غذایی و معدنی و هم موقعت استراتژیک منطقه ای و هم تسلط بر آبشخورهای  برکه ... به نحوی که هرگاه بخواهند می توانند با بستن تنها گذرگاه برکه ، عرصه را بر قلدران تنگ کنند .

آنها بر تصمیم خود استوار بودند و رفتارهای هم را رصد می کردند .


 

نتیجه تصویری برای حیوانات

 

قسمت دهم ـ طرح مشترک بُـــرد بُــــرد ! ( طَمبُب ) :

جبهه گوشت خواران که وجود منطقه ای آزاد و مستقل را برنمی تافتند ، و تمام طرح ها و توطئه های خود را ناکام و بی اثر می دیدند با تشکیل جلساتی مستمر بفکر تهیه و تصویب طرحی فراگیر برای تسلیم علف خواران بودند.

بنا بر این تصمیم بود که از تمام ایادی خود در مناطق مختلف جنگل کمک و راهکار خواستند .

هرکس طرحی می داد :   

شغال پیر گفت با آنها مذاکره کنیم ،

روباه مکار گفت با آنها معامله کنیم ،

گرگ از روباه پرسید چگونه  معامله کنیم ؟

روباه گفت نقشه ای دارم که اگر آنها بپذیرند در دام ما می افتند  و ما در فرصتی مناسب آنها را نابود و یا مجبور به تسلیم خواهیم کرد .‌...

روباه گفت ما باید با استفاده از کلاغ های سیاه و کرکس های لاشخور پیام مذاکره و معامله را به علفخواران برسانیم و انها را وسوسه کنیم که دوران نزاع و جنگ سپری شده ، با مذاکره و معامله با هم کنار می آئیم ، شما به منافع تان می رسید و ما هم به منافع مان دست پیدا می کنیم ، پس هر دو طرف در این معامله بُــرد خواهیم کرد !!! و نامش را نهادند طرح مشترک بُـــرد بُــــرد !  

گرگ گفت من خوش ندارم علفخواران زنده باشند تا جه برسد که به این که به آنها منافعی برسانیم !  

روباه گفت : جناب گرگ ؛ لطفا مثل همیشه زود قضاوت نکنید ؛ نقشه من این است :

 اول وسوسه برای رهایی از فشار !

بعد سراب خوش بختی و رفاه در سایه مذاکره و معامله !

سپس وعده و وعید به این که مایحتاج آنها را ما تامین می نمایم ، در مقابل آنها مزاحم شکار ما نشوند ، و ما به راحتی شکار کنیم ، آنها از این پس لازم نیست زیاد کار کنند ، زیرا به راحتی غذای آماده از ما می گیرند .

گرگ پیر باز سخنان روباه برایش سخت آمد و گفت :

تو می فهمیی جه می گوی؟!

روباه گفت : مکارتر از من سراغ داری ؟

حوصله کن چنان آنان را گرفتار کنم که تو آنان را با کمترین زحمت بدری و با خیال راحت بخوری کمی حوصله کن !

گرگ گفت چگونه چنین کاری امکان پذیر باشد ؟

روباه گفت : شما آنها را پای معامله آورید من فریبشان می دهم.

کفتار گفت : جناب روباه ؛ تو جه حقه ای داری ؟ آنرا باز گو و همه را قانع کن ، تا حالا که برد با آنان بوده است ، درسته ؟

روباه گفت : بله درسته ، ولی وقتی ما غذای اماده و لذیذ به انها بدهیم ، کم کم آنها را آماده خور و تنبلشان می کنیم تا خوب با این شرایط خوی گرفته ، فربه و چاق شوند ، بخورند و بخوابند ، وقتی کاملا با شرایط خو گرفتند به بهانه خدمت تعدادی جاسوس در بین انها می فرستیم تا اخبا ر و وضعیتشان را برایمان بیاورند ، هرگاه شرایط مهیا شد  آنوقت است که غفلت آنها مرگشان را آسان می کند ؛ وقتی عموم حیوانات تنبل و تن پرور شدند ، با یک حمله فراگیر با همکاری نفوذی هایمان کار آنها را یکسره خواهیم کرد .

حال بروید و کلاغهای سیاه و کرگس های جارچی را برای جار زدن در قلمرو علفخواران توجیه کنید تا باب مذاکره باز شود ! نقشه این است تا بعد ....

تصویر مرتبط

این داستان ادامه دارد ....

 

 


[ دوشنبه 96/6/20 ] [ 9:35 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]
<      1   2      
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

* **موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 44
بازدید دیروز: 73
کل بازدیدها: 192004
*