سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمـــه ســـار رحمــت
 

 

روزه و روزه داری


الصّوم جنّه من عذاب اللَّه. 

روزه سپر عذاب خداست.

الصّوم فی الشّتاء الغنیمه البارده.

در زمستان روزه داشتن بهره خنک بردنست.

الصّیام نصف الصّبر.

روزه یک نیمه صبر است.

الصّیام جنّه ما لم یخرقها بکذب أو غیبه.

روزه سپرى است مادام که آن را بدروغ یا غیبت ندرد.

الصّیام جنّه من النّار

فمن أصبح صائما فلا یجهل یومئذ

و إن أصر و جهل علیه فلا یشثمه

و لا یسبّه و لیقل إنّی صائم.

روزه سپر آتش است

و هر که روزه گرفت آن روز سبکسرى نکند

و اگر کسى با او جهالت کرد بدو ناسزا و بد نگوید،

و بگوید من روزه دارم.

الصّیام نصف الصّبر

و على کلّ شی ء زکاه

و زکاه الجسد الصّیام.

روزه دارى یک نیمه صبورى است،

هر چیزى زکاتى دارد

و زکات تن روزه داشتن است.

التماس دعا

********************************

با تبریک ماه مبارک رمضان

یادداشت برگزیده

تـــــوبـــــــــه همــــــــــــــــگانی

را در وبلاگ سرچشمه عدالت و فضیلت

http://sarcheshmeiran.parsiblog.com/

ملاحظه فرمائید 


[ شنبه 91/4/31 ] [ 5:13 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

 

بســـــــــــــــم الله الرحمن الرحیــــــــم

احفظ ودّ أبیک لا تقطعه فیطفی اللَّه نورک.

دوستى پدر خویش را حفظ کن و رشته آن را مبر که خداوند نور تو را خاموش میکند.

أحلّ الذّهب و الحریر لاناث أمّتی و حرّم على ذکورها.

طلا و ابریشم بر زنان امت من حلال است و بر مردانشان حرام

أخاف على أمّتی من بعدی ثلاثا: ضلاله الأهواء و اتّباع الشّهوات فی البطون و الفروج و الغفله بعد المعرفه.

پس از خودم بر امتم از سه چیز بیم دارم، گمراهى هوسها و پیروى خواهشهاى شکمها و فرجها و غفلت پس از معرفت.

اختبروا النّاس بأخدانهم فإنّ الرّجل یخادن من یعجبه.

مردم را از معاشرانشان بشناسید زیرا کند هم جنس با هم جنس پرواز.

أخذ الأمیر الهدیّه سحت و قبول القاضی الرّشوه کفر.

هدیه گرفتن امیر نارواست و رشوه گرفتن قاضى کفر است

أخسر النّاس صفقه رجل أخلق یدیه فی آماله و لم یساعده الأیّام على أمنیّته فخرج من الدّنیا بغیر زاد و قدم على اللَّه تعالى بغیر حجّه.

زیانکارترین مردم آن کس است که که عمرى به آرزو گذارند و روزگار وى را بمنظور نرساند و از دنیا بى توشه برون رود و در پیشگاه خداوند دلیلى نداشته باشد.

أخشى ما خشیت على أمّتی کبر البطن و مداومه النّوم و الکسل و ضعف الیقین.

بر امت خویش، بیشتر از هر چیز، از شکم پرستى و پر خوابى و بیکارگى و بى ایمانى بیمناکم.

أخلص دینک یکفک القلیل من العمل.

ایمان خویش را خالص کن که اندکى عبادت ترا کفایت کند.

أخلصوا أعمالکم للَّه فإنّ اللَّه لا یقبل إلّا ما خلص له.

اعمال خویش را براى خداوند از روى اخلاص انجام دهید، زیرا خدا فقط کارهائى را میپذیرد که از روى اخلاص براى او انجام گرفته باشد

أخوف ما أخاف على أمّتی کلّ منافق علیم الّلسان.

بیش از هر چیز از منافقان دانا بر امت خود بیم دارم.

************************************************************

با تبریک ماه مبارک رمضان

یادداشت برگزیده

تـــــوبـــــــــه همــــــــــــــــگانی

را در وبلاگ سرچشمه عدالت و فضیلت

http://sarcheshmeiran.parsiblog.com/
ملاحظه فرمائید


[ پنج شنبه 91/4/29 ] [ 12:40 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

 

بسم الله الرحمن الر حیم

أحبّ الأعمال إلى اللَّه

الصّلاه لوقتها ثمّ برّ الوالدین

ثمّ الجهــــاد فی سبیل اللَّه

بهترین کارها در نزد خدا

نماز بوقت است

آنگاه نیکى با پدر و مادر

آنگاه جنگ در راه خدا


أحبّ البلاد إلى اللَّه

مســــــاجدهـــــــا

و أبغض البلاد إلى اللَّه

أســــواقهــــــــــــــا

محبوبترین جاى شهرها در پیش خدا مسجدهاست

و منفورترین جاى شهرها در پیش خدا بازارهاست.

أحبّ العباد إلى اللَّه الأتقیاء الأخفیاء.

محبوبترین بندگان در پیش خدا پرهیزکاران گمنامند

 أحبّ الأعمال إلى اللَّه أدومها و إن قلّ

محبوبترین کارها در پیش خدا کاریست

که دوام آن بیشتر است اگر چه اندک باشد

أحبب حبیبک هونا ما عسى أن یکون

بغیضک یوما ما و أبغض بغیضک هونا

ما عسى أن یکون حبیبک یوما ما

در دوستى میانه نگهدار

که شاید دوست روزى دشمن تو شود

و در دشمنى راه افراط مسپار

که شاید دشمن روزى دوست گردد

أحبب للنّاس ما تحبّ لنفسک تکن مؤمنا

و أحسن مجاوره من جاورک تکن مسلما

آنچه براى خود مى خواهى براى مردم بخواه

تا مؤمن باشى و با همسایگان نیکى کن

تا مسلمان باشى

أحبّ الأعمال إلى اللَّه من أطعم من جوع

أو دفع عنه مغرما أو کشف عنه کربا

بهترین کارها در پیش خدا آنست که بینوائى را

سیر کنند، یا قرض او را بپردازند

یا زحمتى را از او دفــع نمایند

أحبّ الأعمال إلى اللَّه بعد الفرائض

إدخال السّرور على المسلم

بهترین کارها در پیش خدا بعد از اداى واجبات

خوشحـــال کردن مسلمان است


أحبّ الأعمال إلى اللَّه حفظ الّلسان

بهترین کارها در پیش خدا نگه دارى زبان است

أحبّ الأعمال إلى اللَّه

الحبّ فی اللَّه و البغض فی اللَّه

بهترین کارها در پیش خدا

دوستی و دشمنى در راه خداست

أحبّ الجهاد إلى اللَّه

کلمه حقّ تقال لإمام جائر

بهترین جهادها در پیش خدا سخن

حقى است که به پیشواى ستم کار گویند

أحبّ الحدیث إلىّ أصدقه

در نظر من بهترین سخنان آنست

که راست تر باشد

أحبّ الطّعام إلى اللَّه ما کثرت علیه الأیدی

بهترین غذاها در پیش خدا آن است

که گروهى بسیار بر آن بنشینند

أحبّ اللّهو إلى اللَّه تعالى

إجراء الخیل و الرّمی

بهترین بازى ها در پیش خدا

اسب دوانى و تیر اندازى است

أحبّ عباد اللَّه إلى اللَّه أحسنهم خلقا

بهترین بندگان در پیش خدا کسى است

که خلقش نیکتر باشد

أحبّ اللَّه تعالى عبدا سمحا إذا باع

و سمحا إذا اشترى و سمحا إذا قضى

و سمحا إذا اقتضى

خداوند بنده اى را که بهنگام

خرید و هنگام فروش و هنگام پرداخت

و هنگام دریافت سهل انگار است

دوست دارد

( منظور این است که سخت نگیرد )

أحبّ عباد اللَّه إلى اللَّه أنفعهم لعباده

از جمله بندگان آن کس پیش خدا محبوبتر

است که براى بندگان خدا سودمندتر است

أحبب للنّاس ما تحبّ لنفسک

آنچه براى خود میخواهى براى مردم بخواه

 أحبّ بیوتکم إلى اللَّه بیت فیه یتیم مکرّم.

محبوبترین خانه هاى شما در نظر خدا

خانه ایست که در آن یتیمى محترم باشد.

مؤید باشید ، التماس دعا


[ سه شنبه 91/4/27 ] [ 5:48 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

 

سخنانی گهربار از رسول الله (ص) :

اِتَّقِ اللَّهَ فی عُسرِکَ وَ یُسرِکَ؛

در سختى و سستى از خدا بترس.

اِتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَیئاً وَ لَو أن تَفرُغَ

مِن دَلوِکَ فِی إناءِ المُستَسقِی وَ أن تُلقِىَ أخاکَ وَ

وَجهُکَ إلیهِ مُنبَسِطٌ؛

از خدا بترس و هیچ کار نیکى را حقیر مشمار گر چه کار نیک

منحصر به این باشد که دلو خویش را در ظرف تشنه اى بریزى

و برادر خود را با روى گشاده ملاقات کنى.

اِتَّقِ دَعوَهَ المَظلومِ فَإنَّما یَسألُ اللَّهَ تَعالى حَقَّهُ

وَ إنَّ اللَّهَ تَعالى لا یَمنَع ذا حَقٍّ حَقَّهُ؛

از دعاى مظلوم بپرهیز زیرا وى به دعا حق خویش را از خدا

میخواهد و خدا حق را از حق دار دریغ نمیدارد.

اِتَّقُوا اللَّهَ واعدِلُوا بَینَ أولادِکم کَما تُحِبُّونَ أن یَبُرُّوکُم؛

از خدا بترسید و میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید

همان طور که میخواهید با شما به نیکى رفتار کنند.

اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ فَإنِّها تَحمِلُ عَلى الغَمامِ یَقُولُ اللَّهُ

تَعالى وَ عِزَّتی وَ جَلالى لاَنصُرَنَّک وَ لَو بَعدَ حِینٍ؛

از نفرین مظلوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرها میرود و

خداوند مى گوید به عزت و جلال من سوگند که ترا یارى

میکنم اگر چه پس از مدتى باشد.

اِتَّقُوا الحَجَرَ الحَرامَ فِی البُنیانِ فَإنّهُ أساسُ الخَرابِ؛

از استفاده سنگ حرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانى است.

اِتَّقُوا فَراسَهَ المُؤمِنِ فَإنّهُ یَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؛

از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نور خدا می نگرد.

اِتَّقُوا الشُّحَّ فَإنَّ الشُّحَّ أهلَکَ مَن کانَ قَبلَکُم وَ

حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَکُوا دِماءَهُم وَ استَحَلُّوا مَحارِمَهُم؛

از بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هلاک کرد

و آنها را وادار کرد که به خون یک دیگر دست بیالایند

و محارم خویش را حلال شمارند.

اِتَّقُوا النّارَ وَ لَو بِشَقِّ تَمرَهٍ فَإن لَم تَجِدُوا فَبِکَلَمَهٍ طَیِّبَهٍ؛

از آتش بپرهیزید و گر چه بوسیله یک پاره خرما باشد

و اگر ندارید به وسیله سخنى نیک.

اِتَّقِ المَحارِمَ تَکُن أعبَدَ النّاسِ وَ ارضِ بِما قَسَمَ اللَّهُ

لَکَ تَکُن أغنَى النّاسِ؛

از چیزهاى حرام بپرهیز تا از همه کس عابدتر باشى

و به قسمت خویش راضى باش

تا از همه کس ثروتمندتر باشى.

أتقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فِیما لَه وَ عَلَیهِ؛

از همه مردم پرهیزگارتر آن کس است

که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید.

اِتَّقُوا الدُّنیا فَوَ الَّذی نَفسِی بِیَدِهِ

إنَّها لأسحَرَ مِن هاروتَ وَ ماروتَ؛

از دنیا بپرهیزید، قسم به آن کس که جان من در کف

اوست ، که دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است.

اِتَّقُوا اللَّهَ فِی النِّساءِ فإنَّهُنَّ عِندَکم عَوانٌ؛

در باره زنان ( بدرفتاری با زنان ) از خدا بترسید

که آنها پیش شما اسیرند.

اِتَّقِ اللَّهَ حَیثُما کُنتَ وَ أتبَع السَّیِّئَهَ الحَسَنَهَ تَمحُها

وَ خالِقِ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَنٍ؛

هر کجا هستى از خدا بترس؛ به دنبال گناه ، کار نیک انجام

بده تا آن را محو کند و با مردم خوش اخلاق و نیکو رفتار باش. 

اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ

فَإنَّها تَصعَدُ إلَى السَّماءِ کأنَّها شَرارَهٌ؛

از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان میرود.

اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلُومِ

وَ إن کانَ کافِراً فَإنّها لَیسَ دُونَها حِجابٌ؛

از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد،

زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست.

اِتَّقُوا اللَّهَ وَ أصلِحُوا ذاتَ بَینِکُم؛

از خدا بترسید و میان خویش را اصلاح کنید.

اِتَّقُوا الدُّنیا وَ اتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إبلیسَ طَلاعٌ رَصّادٌ

وَ ما هُوَ بِشَی ءٍ مِن فَخوخه بأوثَقِ لِصَیدِهِ

فِی الأتقِیاءِ مِنَ النِّساءِ؛

از دنیا بترسید و از زنان بپرهیزید زیرا شیطان نگران

و در کمین است و هیچ یک از دامهاى وى براى صید

پرهیزکاران مانند زنان مورد اطمینان نیست.

اتّقوا الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات یوم القیامه.

از ستمگرى بپرهیزید

که ستمگرى مایه تاریکى روز رستاخیز است.

اتّقوا صاحب الجذام کما یتّقى السّبع

إذا هبط وادیا فاهبطوا غیره.

از بیمارى که به خوره مبتلا است بپرهیزید

چنان که از شیر میگریزید اگر در دره اى فرود آمد

شما در دره دیگر فرود آئید.

اتّقوا زلّه العالم و انتظروا فیئته.

از لغزش دانا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید.


أتُحِبُّ أن یَلِینَ قَلبُکَ وَ تُدرِکَ حَاجَتَک؟

رحَمِ الیَتیمَ وَ امسَح رَأسَهُ وَ أطعِمهُ مِن طَعامِکَ

یَلِنَ قَلبُکَ وَ تُدرِک حاجَتَک؛

آیا دوست دارى دلت نرم شود و حاجت خود بیابى ؟

بر یتیم رحمت آور ، وى را بنواز و از غذاى خویش بدو بخوران

تا دلت نرم شود و حاجت خود بیابى.

أتَحسَبُونَ الشِّدَّهَ فِی حَملِ الحِجارَهِ إنَّما الشِّدَّهُ

أن یَمتَلِی أحَدُکُم غَیظاً ثُمَّ یَغلِبُهُ؛

آیا گمان میکنید نیرومندى در بردن سنگ است ؟

نیرومند حقیقى آنست که خشمگین شود

و بر خشم خود غالب گردد.  

(قابل توجه نیرومندترین مردان جهان )

اتَّخِذُوا عِندَ الفُقَراءِ أیادِی فَإنَّ لَهُم دَولَهٌ یَومَ القِیامَهِ؛

با فقرا دوستى کنید زیرا در روز رستاخیز دولتى بزرگ دارند.

أتَدرُونَ مَا العِضَّهُ؟.. نَقلُ الحَدیثِ مِن بَعضِ النّاسِ

إلَى بَعضٍ لِیُفسِدُوا بَینَهُم؛

آیا میدانید سخن چینى چیست؟

سخن چینى آنست که سخنى را از کسان پیش دیگران

نقل کنند و میان آنها را بهم بزنند.

أُترُک فُضولَ الکَلامِ وَ حَسبُکَ مِنَ الکَلامِ ما تَبلُغُ بِه حاجَتَکَ؛

از سخنان بیهوده چشم بپوش

سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند.

اُترُکوا الدُّنیا لأهلِها فَإنَّهُ مَن أخَذَ مِنه فَوقَ

ما یَکفِیهِ أخَذَ مِن حَتفِهِ وَ هُوَ لا یَشعَرٌ؛

دنیا را به مردم دنیا واگذارید

زیرا هر کس از دنیا بیش از حد کفایت بر گیرد

در هلاک خویش میکوشد اما نمیداند.


[ جمعه 91/4/23 ] [ 9:10 صبح ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

بسم الله الرحمن الرحیم

آفَهُ الشَّجاعَهِ البَغىُ

وَ آفَهُ الحَسَبِ الاِفتِخارُ

وَ آفَهُ السَّماحَهِ المَنُّ

وَ آفَهُ الجَمالِ الخَیلاءُ

وَ آفَهُ الحَدیثِ الکَذِبُ

وَ آفَهُ العِلمِ النِّسیانُ

وَ آفَهُ الحِلمِ السَّفَهُ

وَ آفَهُ الجُودِ السَّرفُ

وَ آفَهُ الدِّینِ الهَوَى؛


سرکشى آفت شجاعت است،

تفاخر آفت شرافت است،

منت آفت سماحت است،

خود پسندى آفت جمال است،

دروغ آفت سخن است

فراموشى آفت دانش است،

سفاهت آفت بردبارى است،

اسراف آفت بخشش است،

هوس آفت دین است.

آفت دیــــــن :

آفَهُ الدِّینِ ثَلاثَهٌ:

فَقیهٌ فاجِرٌ

و إمامٌ جائرٌ

و مُجتَهِدٌ جاهِلٌ؛

آفت دین سه چیز است:

داناى بــدکار

و پیشواى ستـــم کار

و مجتهــــد نادان.

آفت علــــــــــم :

آفَهُ العِلمِ النِّسیانُ

وَ إضاعَتَهُ أن تُحدِّثَ به غَیرَ أهلِه؛

آفت دانش فراموشی است

و دانشى که به نااهل سپارى تلف مى شود.


[ شنبه 91/4/17 ] [ 3:29 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]
   1   2      >
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

* **موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 258
بازدید دیروز: 97
کل بازدیدها: 313583
*