سفارش تبلیغ
صبا ویژن

چشمـــه ســـار رحمــت
 

بسم الله الرحمن الرحیم 

قُـرُق خــدا


کم کم به ماه محرم ، ماه خون و قیام نزدیک می شویم

 

ده حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم    : 

( نقل از کتاب شریف نهــــج الفصــاحه ) [ 7 ]

 

61 _ اجتنبوا التّکبّر فإنّ العبد لا یزال یتکبّر حتّى یقول اللَّه تعالى أکتبوا عبدی هذا فی الجبّارین

از تکبر  بپرهیزید ، زیرا بنده همین که به تکبر خو گرفت ؛

خداوند مى گوید این بنده را در شمار گردن کشان بشمار آرید.

 

و نماز را مهم بدانید حتی در شب زفاف و مراسم عروسی!

 

62 _ اجتنبوا کلّ مسکر

از هر چه مست می کند بپرهیزید


[ مستی فقط به شـــــــــــراب نیست !

برخی مست قدرتند ! برخی مست شهوتند !

برخی مست ثروتند ! برخی مست مقامند ، و برخی مست دنیایند ! ]

 

63 _اجتنب الغضب

از خشــــم بپـــرهیـــــــــز

 

64 _ اجتنبوا دعوات المظلوم ما بینها و بین اللَّه حجاب

از نفرین هاى مظلوم بترسید که میان آن و خــــــدا حجابى نیست

 

65 _ أجرؤکم على قسم الجدّ أجرؤکم على النّار

هر کس از شما در قسم خوردن جدى و جرى تر است

 به جهنــــــــــم نـــــــــزدیک تر است

 

 

66 _ إنّ لکلّ ملک حمى و إنّ حمى اللَّه فی الأرض محارمه

هر پادشاهى قُــــرُقِـــــــى دارد

و قَـــرُق خــــــدا در زمیــــن محرمـــــــــات اوست


( نمائی از قُرُق گیلان )

این جنگل زیستگاه گونه ای گوزن بومی و منحصر به فرد به نام مارال است.

این پستاندار از بزرگترین انواع گوزن است که وزن نر این حیوان بین 160 تا 210 کیلو است.


67 _ أجلّوا اللَّه یغفر لکم

خــــــــدا را ستــــــایش کنید تا شمــــــا را بیـــــامــــرزد


[ کسی که خــــــــدای را ستـــــــــایش نماید ؛

هرگز در مقابل مادیات و قدرت ها ،سر خم نمی کند !

هرگز در مقابل غیــــرخـــــــــدا [ و کدخـــداهـای دنیــــا ] خاضع نشده ؛

ســــــــــازش نمی کند ؛ و سرِ تسلیـــــــم فرود نمی آورد ]

 

 

68 _ أجملوا فی طلب الدّنیا فإنّ کلّا میسّر لما کتب له منها.

در طلب دنیـــا معتــــدل باشیـــــد

زیرا به هر کس هر چه قسمت اوست می رسد


[ اعتدال در دنیا طلبی توصیه شده نه در امر به معروف و نهی از منکر !

اعتدال در ثروت اندوزی نه اجرای احکام و اوامر الهی !

اعتدال در جمع مـــــال نــــــــه کسب حــــــال ! ]

 

69 _ أجوع النّاس طالب العلم و اشبعهم الّذی لا یبتغیه

از همه مردم گرسنــــه تــــر آن کس است که در پى دانش می رود

و از همه مردم سیــــرتـــــر آن کس است که طالب آن (دنیا) نیست


 دنیـــــا طلبان حسرت دنیــــــا بردند

عقبی طلبان فیض دو عالَــــــم بردند

 

70 _ أجیبوا الدّاعی و لا تردّوا الهدیّه و لا تضربوا المسلمین

دعوت را بپذیرید ، هـــدیــــــــــه را رد مکنید و مسلمانان را نزنید[ چهارشنبه 93/7/30 ] [ 2:47 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

بسم الله الرحمن الرحیم 

 

لغـزش دانـایـان


 

ده حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم    : 

( نقل از کتاب شریف نهــــج الفصــاحه) [ 6]

 

51 _ اِتَّقُوا الدُّنیا وَ اتَّقُوا النِّساءَ فإنَّ إبلیسَ طَلّاعٌ رَصّادٌ وَ ما هُوَ بِشَی ءٍ مِن فَخوخه بأوثَقِ لِصَیدِهِ فِی الأتقِیاءِ مِنَ النِّساءِ؛


از دنیـــــا بترسیــــد و از زنــــان بپرهیزید زیرا شیطان نگران و در کمین است و هیچ یک از دام هاى وى براى صید پرهیزکاران مانند زنـــــان مورد اطمینان نیست.


[ این که تأکید شده از زنان بپرهیزید حمل بر جسارت و توهین به مقام والای زن نشود ،

زنان بزرگ در تاریخ زیاد بوده و موجب افتخار مردان هستند ، همسر فرعون نمونه بارزی

از زنان موحد و آزادیخواه تاریخ است ، پیامبران بزرگ همه در دامان پاک مادرانی بزرگ

پرورش یافته اند ، مریم مادر عیسی(ع) نمونه ای ای زنان پاک و موحد تاریخ بشریت است ،

همچنین حضرت خدیجه همسر گرامی رسول الله (ص) زنی بسیار با عظمت و دانا بوده

که مؤید بزرگی وی همین بس که شخصاً محمد امین و یتیم را به همسری انتخاب نمود

و پس از رسیدن به مقام نبوت و رسالت تمام اموال و دارائی خود را برای

 پیشرفت اســــــلام در طبق اخلاص گذاشت ،  

عظمت حضرت فاطمة الزهــراء دختر والامقام رسول الله (ص) و خدیجه کبری

به قدری زیاد است که رسول الله (ص) هر روز جلو خانه ایشان می ایستادند

و به ایشان سلام می دادند و در حق ایشان فرمودند :  

فاطمه پاره تن من است هرکس او را بیازارد مرا آزرده

و هرکس وی را خوشحال نماید مرا خوشحال نموده است ،

بنابراین ، این حدیث هیچگونه تناقضی با مقام والای زن ندارد

بلکه هشـــــدار می دهد که :

شیطان از این طریق ممکن است ایمـــــــان مـــــردان را بر باد دهد ،

و چه بسیار مردان نیکی که در این دام شیطان افتادند . ]

 

52 _ اتّقوا الظّلم فإنّ الظّلم ظلمات یوم القیامه.

از ستمگرى بپرهیزید که ستمگرى مایـــه تاریکى روز رستاخیز است.

 

53_ اتّقوا صاحب الجذام کما یتّقى السّبع إذا هبط وادیا فاهبطوا غیره.

از بیمارى که به خــــوره مبتلا است بپرهیزید چنان که از شیر می گریزید

اگر در دره اى فرود آمد شما در دره دیگر فرود آئید.

 

54 _ اتّقوا زلّه العالم و انتظروا فیئته.

از لغزش دانــــــــا بترسید و منتظر باز گشت وى باشید.


[ و چه زیبا فرمودند ؛ و ما نیز ازلغـــــزش دانـــایـــــان نظــــــام نگرانیم

و منتظر بازگشت آنان به دامن نظام هستیم ،

آنان که روزی شمع و چراغ این مملکت بودند

و امروز آب به آسیاب دشمن می ریزند !

و شاید آنان نیز اسیر دام شیطانی

از طریق برخی زنـــــان ( همسر یا دختران خود ) باشند !


55 _ اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد أبق من موالیه حتّى یرجع و امرأه عصت زوجها حتّى ترجع.

دو کس اند که نمازشان از سرشان بالاتر نمی رود :

 بنده اى که از آقای خود گریخته باشد تا هنگامى که باز گردد

و زنــــى که شوهر خود را نافرمانى کرده باشد تا باز گردد.

 

56 _ اثنان لا ینظر اللَّه إلیهم یوم القیامه قاطع الرّحم و جار السوء.

دو کس را خداوند روز قیامت به نظر رحمت نمى نگرد،

آن که با خویشان ببرد و آن که با همسایه بدى کند.

 

57 _ اثنان خیر من واحد و ثلاثه خیر من اثنین و أربعه خیر من ثلاثه فعلیکم بالجماعه.

دو تن از یکى بهتر و سه تن از دو تن برتر و چهار تن از سه تن نیکوتر است،

همیشه با جماعت باشید.

[ یدالله مع الجماعة ، دست خدا با جماعت است ]

 

58 _ اثنان یکرههما ابن آدم الموت و الموت خیر له من الفتنه

و یکره قلّه المال و قلّه المال أقلّ للحساب.


فرزند آدم از دو چیز بیـــــزار است :

یکى مــــــرگ ؛ در صورتى که مرگ براى او از فتنـــــــــه بهتـــــــــر است

[ قابل توجه فتنــــه گران ! به راستی که مرگ برای فتنــــه گران بهتر از زندگی است ! ]

و دیگری کمى مــــــــال ؛ در صورتى که هر چه مال کمتــــــر باشد

حساب آن آسان تــــــــر است.


[ که گفته اند : هرکه بامش بیش برفش بیشتر !

چه سخت است انسان بخواهد حساب مــــال حــــلال خود را پس بدهد

تا چه رسد به مال های فراوان حـــــــرام و رانت های بزرگ

و سودجوئی های فرصت طلبانه از مقام و موقعیت ! ]

 

59 _ اثنان یعجّلهما اللَّه فی الدّنیا البغى و عقوق الوالدین.

دو چیز را خداوند در این جهان کیفر مى دهد :

تعدى و ناسپاسى پدر و مادر.


60 _ اجتنبوا الخمر فإنّها مفتاح کلّ شرّ.

از شراب بگریزید که کلید همه بدی هاست.


 

فرا رسیدن عید بزرگ غدیر خم را به شما و همه شیعیان و ولایت مداران مولایمان علی ابن ابیطالب امیرالمؤمنین علیه السلام تبریک عرض نموده توفیق پیروی از دستورات و تعالیم حیاتبخش این امام مظلوم و مهربان را از خداوند بزرگ مسئلت داریم


 

   متـــن کامل

 

خطبـــه غدیــریـــه (کلیک) 


[ شنبه 93/7/19 ] [ 4:19 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

بسم الله الرحمن الرحیم 


متن کامل خطبه غدیریه (کلیک)

نفـرین مظلـوم


 

ده حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم    : 

( نقل از کتاب شریف نهـــج الفصــــاحه     ) [ 5 ]

 

41 _ اِتَّقُوا الشُّحَّ فَإنَّ الشُّحَّ أهلَکَ مَن کانَ قَبلَکُم

وَ حَمَلَهُم عَلَى أن سَفَکُوا دِماءَهُم وَ استَحَلُّوا مَحارِمَهُم؛

از بخل بپرهیزید زیرا که بخل پیشینیان را هلاک کرد

و آن ها را وادار کرد که به خون یک دیگر دست بیالایند

و محارم خویش را حلال شمارند.


42 _ اِتَّقُوا النّارَ وَ لَو بِشَقِّ تَمرَهٍ فَإن لَم تَجِدُوا فَبِکَلَمَهٍ طَیِّبَهٍ؛

از آتش بپرهیزید و گر چه بوسیله یک پاره خرما باشد

و اگر ندارید بوسیله سخنى نیک.

 

43 _ اِتَّقِ المَحارِمَ تَکُن أعبَدَ النّاسِ وَ ارضِ بِما قَسَمَ اللَّهُ لَکَ تَکُن أغنَى النّاسِ؛

از چیزهاى حـــرام بپرهیــــز تا از همه کس عابدتر باشى

و به قسمت خویش راضى باش تا از همه کس ثروتمندتر باشى.


44_ أتقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فِیما لَه وَ عَلَیهِ؛

از همه مردم پرهیزگارتر آن کس است که حق را بر نفع و ضرر خویش بگوید.

 

45 _ اِتَّقُوا الدُّنیا فَوَ الَّذی نَفسِی بِیَدِهِ إنَّها لأسحَرَ مِن هاروتَ وَ ماروتَ؛

از دنیــــا بپرهیـــزید، قسم به آن کس که جان من در کف اوست،

دنیا از هاروت و ماروت ساحرتر است.


46 _ اِتَّقُوا اللَّهَ فِی النِّساءِ فإنَّهُنَّ عِندَکم عَوانٌ؛

در باره زنـــان از خـــــدا بترسید که آن ها پیش شما اسیــرند.


 

47 _ اِتَّقِ اللَّهَ حَیثُما کُنتَ وَ أتبَع السَّیِّئَهَ الحَسَنَهَ تَمحُها وَ خالِقِ النّاسَ بِخُلقٍ حَسَنٍ؛

هر کجا هستى از خـــدا بتـــــرس ؛

به دنبال گنــــاه کار نیک انجام بده تا آن را محو کند

و با مردم خوش اخلاق و نیکو رفتـــار باش.


48 _ اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ فَإنَّها تَصعَدُ إلَى السَّماءِ کأنَّها شَرارَهٌ؛

از نفرین مظلوم بترسید که چون شعله آتش بر آسمان می رود.

 

49 _ اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلُومِ وَ إن کانَ کافِراً فَإنّها لَیسَ دُونَها حِجابٌ؛

از نفرین مظلوم بترسید اگر چه کافر باشد،

زیرا در برابر نفرین مظلوم پرده و مانعى نیست.


 

50 _ اِتَّقُوا اللَّهَ وَ أصلِحُوا ذاتَ بَینِکُم؛

از خـــــــدا بترسیـــــــد و میـــــان خویش را اصــــلاح کنید.


[ شنبه 93/7/12 ] [ 9:38 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]

بسم الله الرحمن الرحیم


 

دعـای مظلـوم


 

سلخ ذی القعده ، سالروز شهادت امام محمد ابن علی التقی الجواد علیه السلام است

شهادت این امام بزرگوار و جوان و مظلوم را به ساحت قدس حضرت بقیة الله الاعظم

حجة ابن الحسن (عج) و امت بزرگ اسلام و شیعیان جهان تسلیت عرض می نمائیم

 

 

ده حدیث از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم : 

( نقل از کتاب شریف نهــج الفصـــــاحه) [ 4 ] 

 

31_ أتَدرُونَ مَا العِضَّهُ ؟...

نَقلُ الحَدیثِ مِن بَعضِ النّاسِ إلَى بَعضٍ لِیُفسِدُوا بَینَهُم

آیا می دانید سخن چینـــــــــــى چیست؟

سخن چینى آن است که سخنى را از کسانی پیش دیگران نقل کنند و میان آن ها را بهم بزنند.


32 _ أُترُک فُضولَ الکَلامِ وَ حَسبُکَ مِنَ الکَلامِ ما تَبلُغُ بِه حاجَتَکَ

از سخنان بیهوده چشم بپوش سخنى که رفع حاجت کند ترا کفایت کند.


33 _ اُترُکوا الدُّنیا لِأهلِها فَإنَّهُ مَن أخَذَ مِنه فَوقَ ما یَکفِیهِ أخَذَ مِن حَتفِهِ وَ هُوَ لا یَشعَرٌ

دنیا را به مردم دنیا واگذارید زیرا هر کس از دنیا بیش از حد کفایت بر گیرد

در هلاک خویش می کوشد اما نمی داند.


34 _ اِتَّقِ اللَّهَ فی عُسرِکَ وَ یُسرِکَ

در سختى و سستى از خــــــــدا بتــــــــرس.


35 _ اِتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَیئاً وَ لَو أن تَفرُغَ مِن دَلوِکَ

فِی إناءِ المُستَسقِی وَ أن تُلقِىَ أخـــــاکَ وَ وَجهُکَ إلیــــــــهِ مُنبَسِطٌ

از خدا بترس و هیچ کار نیکى را حقیر مشمار گر چه کار نیک منحصر به این باشد که

دلو خویش را در ظرف تشنه اى بریزى و برادر خود را با روى گشاده ملاقات کنى.


36 _ اِتَّقِ دَعوَهَ المَظلومِ فَإنَّما یَسألُ اللَّهَ تَعالى حَقَّهُ

وَ إنَّ اللَّهَ تَعالى لا یَمنَع ذا حَقٍّ حَقَّهُ

از دعـــــاى مظلـــــوم بپرهیز زیرا وى با دعــــا حق خویش را از خدا می خواهد

و خدا حق را از حق دار دریــــــــغ نمی دارد.


 

37 _ اِتَّقُوا اللَّهَ واعدِلُوا بَینَ أولادِکم کَما تُحِبُّونَ أن یَبُرُّوکُم

از خدا بترسید و میان فرزندان خود به عـــــدالت رفتار کنید

همان طور که می خواهید با شما به نیکى رفتـــــار کنند.


38 _ اِتَّقُوا دَعوَهَ المَظلومِ فَإنِّها تَحمِلُ عَلى الغَمامِ

یَقُولُ اللَّهُ تَعالى وَ عِزَّتی وَ جَلالى لَاَنصُرَنَّک وَ لَو بَعدَ حِینٍ

از نفــــرین مظلــــــوم بترسید زیرا نفرین وى بر ابرها می رود و خداوند مى گوید

به عزت و جلال من سوگند که تو را یارى می کنم اگر چه پس از مدتى باشد.


39 _ ِتَّقُوا الحَجَرَ الحَرامَ فِی البُنیانِ فَإنّهُ أساسُ الخَرابِ

از استعمال سنگ حــــــــرام در ساختمان بپرهیزید که مایه ویرانى است.


40 _ اِتَّقُوا فَراسَهَ المُؤمِنِ فَإنّهُ یَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

از فراست مؤمن بترسید که چیزها را با نـــــــور خـــــــدا می نگرد.

 


[ چهارشنبه 93/7/2 ] [ 4:26 عصر ] [ چشمــه ســار رحمت ] [ نظر ]
.: Weblog Themes By themzha :.

درباره وبلاگ

* **موضوعات وب
لینک دوستان
امکانات وب


بازدید امروز: 271
بازدید دیروز: 97
کل بازدیدها: 313596
*